ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

EEAS RSS Feeds

Displaying 51 - 60 of 2090

The Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia and the European Union celebrated the Water Laboratory Day to mark new laboratory capacities provided by the European Union in the framework of the EU-funded project “European Union Water Initiative Plus for Eastern Partnership Countries” (EUWI+).

Languages:

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და ევროკავშირი აღნიშნავენ წყლის ლაბორატორიის დღეს, რაც დაკავშირებულია ევროკავშირის მიერ გადმოცემულ ახალი ლაბორატორიულ აღჭურვილობასთან ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში ”ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლიუსი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის” (EUWI +).

Languages:

5 წლიანი პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს 105,000 საქართელოს მოქალაქეს დასაქმებაში, მაღალი ხარისხის პროფესიული განათლების, გაუმჯობესებული შრომითი პოლიტიკის და სამეწარმეო გადამზადების გზით.

Languages:

Five year programme to assist 105,000 Georgians find jobs by expanding high quality vocation education, improving labour policies, and supporting entrepreneurship training

Languages:

The third high-level EU–Georgia Strategic Security Dialogue took place on 25 October 2019 in Tbilisi.

Languages:

საქართველო-ევროკავშირის უსაფრთხოებისსაკითხებზე სტრატეგიული დიალოგის მაღალიდონის მესამე შეხვედრა 2019 წლის 25 ოქტომბერს თბილისში გაიმართა. შეხვედრამკიდევ ერთხელ დაადასტურა ორივე მხარისძლიერი ინტერესი საგარეო და უსაფრთხოებისპოლიტიკის სფეროებში მჭიდროთანამშრომლობასთან დაკავშირებით, ევროკავშირსა და საქართველოს შორისასოცირების შესახებ შეთანხმებისშესაბამისად. მხარეებმა განიხილესუსაფრთხოების და ჰუმანიტარული მდგომარეობა საქართველოს აფხაზეთისა დაცხინვალის / სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში, რაც ასევე რუსეთთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში ადგილზე განვითარებულ მოვლენებს მოიცავდა და ე

Languages:

EU funded Local Action Groups supported by Mercy Corps, People in Need, CARE Austria and ELARD mobilised local government, private sector and civil society and helped create over 600 new permanent jobs.

Languages:

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული და ორგანიზაციების „მერსი ქორფს“-ის, „ფიფლ ინ ნიდ“-ის, „ქეა ავსტრია“-ს და სოფლის განვითარების ევროპული ასოციაციის მიერ მხარდაჭერილი ადგილობრივი განვითარების ჯგუფებმა ადგილობრივი მთავრობის, კერძო სექტორის და სამოქალაქო საზოგადოების მობილიზებით 600-ზე მეტი მუდმივი სამუშაო ადგილი შექმნეს.

Languages:

On 24 October we celebrate the laying of the first stone of the most universal multilateral project in history: the United Nations.

Languages:

Pages