ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

ევროკავშირის პროექტები საქართველოში

საქართველოში განსახორციელებელი პროექტებისთვის ევროკავშირი ყოველწლიურად 100 მილიონ ევროზე მეტ თანხას გამოყოფს. პროექტები ხორციელდება ისეთ სფეროებში, როგორიცაა მმართველობა და განათლება, წყალმომარაგება და ენერგეტიკა, ადამიანის უფლებები და უსაფრთხოება.

დემოკრატია და ადამიანის უფლებები
Saturday, 3 November, 2018 - 21:00