ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

კონტაქტები

ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

საფოსტო მისამართი: 
ჭავჭავაძის გამზირი 64 ბ
0179 თბილისი, საქართველო

ტელეფონის ნომერი: 
ტელ .: + 995-32-236 43 64.


წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი: 
Carl Hartzell