ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

კონტაქტები

ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

საფოსტო მისამართი: 
ნინო ჩხეიძის ქ. 38
თბილისი, 0102 საქართველო

ტელეფონის ნომერი: 
(+995 32) 294 37 63


წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი: 
Carl Hartzell