ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

ცვლილებები შენგენის სავიზო განაცხადების შეტანის პროცესში

02/07/2015 - 00:00
დოკუმენტები