ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

ევროკავშირი მხარს უჭერს სტრატეგიულ გარემოსდაცვით შეფასებას, რაც ხელს უწყობს წყლის რესურსების მდგრად მართვას

Brussels, 24/02/2021 - 08:37, UNIQUE ID: 210224_2
Press releases

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულიევროკავშირის წყლის ინიციატივ პლუს“-ის (EUWI +) პროგრამის ფინანსური დახმარებით, გაეროს ეკონომიკურმა კომისიამ ევროპისთვის (UNECE) დაასრულა ალაზანი-ივრის სააუზო მართვის გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება.

ანგარიში მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ეროვნული სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების პროცედურის დასრულების პროცესში, რომელიც მიზნად ისახავს ზემოაღნიშნული მართვის გეგმის მიღებას, რაც შემდგომში ხელს შეუწყობს საქართველოს წყლის რესურსების მდგრად მართვას, განსაკუთრებით კი სუფთა წყლისა, სანიტარიის, ადამიანთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის საკითხებთან დაკავშირებით.

იხილეთ ანგარიში აქ

Languages:
რედაქტორის ნაწილი: