ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

Kakhetian farmer increases yields and saves cost - Giorgi Khosroshvili's story/კახელი ფერმერი ხორბლის მოსავალს ზრდის და ხარჯებს ამცირებს - გიორგი ხოსროშვილის ისტორია

28/07/2020 - 18:06
ვიდეო

რედაქტორის ნაწილი: