ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

The EU and FAO empower female farmers in Lagodekhi - Story of Luda Manuilova/ ევროკავშირი და FAO ფერმერ ქალებს აძლიერებენ - ლუდა მანუილოვას ისტორია

28/07/2020 - 18:09
ვიდეო

რედაქტორის ნაწილი: