Delegation of the European Union to Georgia

Press and information team of the Delegation to NIGERIA

Press and Information

Phone number: 

+234 (9) 4617800