ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

ევროკავშირი ხელს უწყობს ბიზნესის განვითარებას საქართველოში

26/10/2017 - 09:35
ვიდეო

რედაქტორის ნაწილი: