Delegation of the European Union to Georgia

Article 50 of the Treaty on European Union – Q&A

30/03/2017 - 13:29
Annexes