Delegation of the European Union to Georgia

Press and information team of the Delegation to GEORGIA

Press and Information

Phone number: 

(+995 32) 294 37 63