Delegation of the European Union to The Gambia

Press and Media

Wysoka przedstawiciel Federica Mogherini proponuje dziś, przy wsparciu ze strony Komisji, Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EIP). Jest to pozabudżetowy fundusz obejmujący okres najbliższych wieloletnich ram finansowych. Ma pomóc zapobiegać konfliktom, chronić pokój i wzmacniać międzynarodowe
W coraz bardziej wymagającym globalnym otoczeniu Unia Europejska musi zintensyfikować swoje działania, aby wzmocnić swoją zdolność do zapobiegania konfliktom, budowania pokoju i zwiększania bezpieczeństwa międzynarodowego. Proponując nowy Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EPF), Unia Europejska
Speech by High-Representative/Vice President Federica Mogherini at the European Parliament plenary session on the PREDA report – Addressing human rights violations in the context of war crimes, and crimes against humanity, including genocide
Wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Federica Mogherini przedstawiła trzecie sprawozdanie z postępów w realizacji unijnej strategii „Globalna strategia UE: po trzech latach, patrząc w przyszłość”, które będzie przedmiotem dyskusji ministrów spraw zagranicznych i obrony UE na posiedzeniu Rady do
Do you have a concrete project that bring an innovative solution to tackle a global challenge? Don't miss the opportunity to develop your initiative and join us at the second edition of the Paris Peace Forum from 11 to 13 November 2019 at la Grande Halle de La Villette in Paris. → Increase the
/file/newsletterfeb-mar2019pdf_ennewsletter_feb-mar_2019.pdf newsletter_feb-mar_2019.pdf Post Category:  News stories Show left menu:  Main Image:  /file/nlfebmarch2019jpg_ennlfebmarch2019.jpg Regions: Africa Gambia Editorial Sections: Africa Gambia
Videos: 
World Day against the Death Penalty
World Day against the Death Penalty
The death penalty is incompatible with human dignity. It's inhumane and degrading treatment. It has no proven deterrent, allowing irreversible and fatal judicial errors. All of the EU has proudly abolished the death penalty.
Videos: 
Erasmus+ International Dimension
Erasmus+ International Dimension
The video promotes the international dimension of Erasmus+ through real life examples and shows how international cooperation is helping people outside the EU and EU citizens to internationalise. It features a series of testimonials from current and past beneficiaries of Erasmus+ mobility
Videos: 
The Humanitarian Principles
ECHO World Humanitarian Day
Animation on the 4 humanitarian principles
W coraz bardziej wymagającym globalnym otoczeniu Unia Europejska musi zintensyfikować swoje działania, aby wzmocnić swoją zdolność do zapobiegania konfliktom, budowania pokoju i zwiększania bezpieczeństwa międzynarodowego. Proponując nowy Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EPF), Unia Europejska