Delegation of the European Union to The Gambia

Kế hoạch Hành động về Giới - Đặt các quyền của phụ nữ và trẻ em gái vào trung tâm của việc phục hồi toàn cầu vì một thế giới bình đẳng giới

Brussels, 26/11/2020 - 10:31, UNIQUE ID: 201126_65
Press releases

Hôm nay, Ủy ban châu Âu và Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu đã đưa ra các kế hoạch đầy tham vọng nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ thông qua tất cả các hành động đối ngoại của Liên minh châu Âu.

Mặc dù đã đạt được một số tiến bộ đáng kể nhưng không đồng đều trong việc thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái, không có quốc gia nào trên thế giới đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái vào năm 2030. Hơn nữa, những hậu quả về sức khỏe và kinh tế xã hội của cuộc khủng hoảng COVID-19 đang ảnh hưởng không tương xứng đến phụ nữ và trẻ em gái. Ví dụ, do tỷ lệ phụ nữ làm việc phi chính thức và trong các lĩnh vực dễ bị tổn thương cao hơn nên tỷ lệ mất việc làm của họ cao hơn 1,8 lần so với nam giới. Tỷ lệ nghèo ở phụ nữ có thể tăng lên 9,1%.

Để giải quyết vấn đề này, Kế hoạch Hành động mới của EU về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ trong Hành động Đối ngoại 2021–2025 (GAP III) nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời bảo vệ những thành quả đạt được về bình đẳng giới trong suốt 25 năm kể từ khi thông qua Tuyên bố Bắc Kinh và Cương lĩnh Hành động của nó.

Đại diện Cấp cao / Phó Chủ tịch Josep Borrell cho biết: “Việc đảm bảo các quyền như nhau cho tất cả mọi người làm cho các các xã hội của chúng ta lớn mạnh. Nó làm cho các xã hội giàu có hơn và an toàn hơn. Đó là một thực tế vượt ra ngoài các nguyên tắc hoặc trách nhiệm đạo đức. Sự tham gia và lãnh đạo của phụ nữ và trẻ em gái là cần thiết cho dân chủ, công lý, hòa bình, an ninh, thịnh vượng và một hành tinh xanh hơn. Với Kế hoạch Hành động về Giới mới này, chúng tôi đang thúc đẩy tiến độ bình đẳng giới nhiều hơn và nhanh hơn. ”

Cao ủy phụ trách Quan hệ Đối tác Quốc tế, Jutta Urpilainen, cho biết: “Sự tham gia mạnh mẽ hơn vào bình đẳng giới rất quan trọng đối với việc phục hồi toàn cầu bền vững từ cuộc khủng hoảng COVID-19 và xây dựng các xã hội công bằng hơn, hòa nhập hơn, thịnh vượng hơn. Phụ nữ và trẻ em gái đang ở tuyến đầu của đại dịch và phải được đưa vào vị trí chủ đạo của việc phục hồi. Với tư cách là một Ủy ban nhạy cảm về địa chính trị và nhạy cảm về giới, chúng tôi muốn hợp tác chặt chẽ hơn với các Quốc gia Thành viên, cũng như tất cả các đối tác, trong việc xây dựng một thế giới thực sự bình đẳng giới. ”

 

Thúc đẩy bình đẳng giới trong hành động đối ngoại EU 2021-2025

Kế hoạch Hành động về Giới III cung cấp cho EU một khung chính sách với năm trụ cột hành động để thúc đẩy tiến độ nhằm đáp ứng các cam kết quốc tế và một thế giới mà mọi người đều có không gian để phát triển. Kế hoạch này làm cho việc thúc đẩy bình đẳng giới trở thành ưu tiên của tất cả các chính sách và hành động đối ngoại; đưa ra lộ trình hợp tác với các bên liên quan ở cấp quốc gia, khu vực và đa phương; đẩy mạnh hành động trong các lĩnh vực chuyên đề chiến lược; kêu gọi các tổ chức đi đầu bằng ví dụ, và; đảm bảo tính minh bạch của kết quả.

 

Chi tiết của năm trụ cột hành động:

1) 85% các hành động mới trong quan hệ đối ngoại sẽ góp phần vào bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ vào năm 2025. GAP III đưa ra các quy tắc nghiêm ngặt để áp dụng và giám sát lồng ghép giới trong các lĩnh vực. Tất cả hỗ trợ từ bên ngoài trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm cơ sở hạ tầng, kỹ thuật số, năng lượng, nông nghiệp và các quỹ hỗn hợp, v.v., cần tích hợp quan điểm giới và hỗ trợ bình đẳng giới.

2) Chia sẻ tầm nhìn chiến lược và hợp tác chặt chẽ với các Quốc gia Thành viên và các đối tác ở cấp độ đa phương, khu vực và quốc gia. GAP III tạo ra khuôn khổ để phát triển một cách tiếp cận chung cho tất cả các thành viên EU ở cấp quốc gia và để tập trung vào các vấn đề chiến lược đã chọn. Phân tích giới cẩn thận và tham vấn chặt chẽ với các Quốc gia thành viên, các tổ chức xã hội dân sự, các nhà hoạt động vì quyền của phụ nữ và thanh niên, sẽ tạo cơ sở vững chắc cho các hành động trên thực tế.

3) GAP III kêu gọi đẩy mạnh tiến độ, tập trung vào các lĩnh vực tham gia cụ thể, bao gồm chống lại bạo lực giới và thúc đẩy việc trao quyền kinh tế, xã hội và chính trị đối với phụ nữ và trẻ em gái. Nó đặt ra một tầm quan trọng được làm mới đối với sự tiếp cận trên toàn cầu đối với vấn đề y tế, sức khỏe và các quyền sinh sản và tình dục, sự bình đẳng giới trong giáo dục, cũng như thúc đẩy sự tham gia và quyền lãnh đạo bình đẳng. Nó cũng hợp nhất đầy đủ khung chính sách của EU về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, và mang quan điểm giới vào những lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

4) Lấy ví dụ về vai trò lãnh đạo. Kế hoạch hành động kêu gọi EU chỉ dẫn bằng ví dụ, bao gồm thiết lập hệ thống lãnh đạo có sự cân bằng về giới và nhạy cảm về giới tại các cấp quản lý và chính trị cao. 

5) Đo lường kết quả. GAP III thông qua một phương cách tiếp cận mới tới việc quản lý, đánh giá và rút kinh nghiệm, với trọng tâm mạnh hơn về đo lường kết quả. EU sẽ lập ra một hệ thống quản lý định lượng, chất lượng và bao trùm để tăng trách nhiệm của công chúng, đảm bảo tính minh bạch và tiếp cận thông tin đối với trợ giúp bình đẳng giới trên toàn cầu. Ủy ban châu Âu, phối hợp với EEAS, sẽ quản lý tiến trình hàng năm về việc thực hiện GAP III.

 

Một tiếp cận thay đổi

Đóng góp vào việc trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái và những người trẻ để họ sử dụng đầy đủ các quyền và tăng sự tham gia vào các đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa là mục tiêu chính của kế hoạch hành động mới. GAP III ủng hộ mạnh mẽ sự tham gia và lãnh đạo của trẻ em gái và phụ nữ, thúc đẩy điều này, ví dụ, thông qua các chương trình quản trị và các cải cách hành chính công.

GAP III sẽ thúc đẩy một tiếp cận thay đổi và giao cắt và sẽ là đường hướng chủ đạo cho các hành động và chinh sách về giới. Nó nhằm giải quyết các nguyên nhân mang tính cơ cấu trong việc bất bình đẳng về giới và phân biệt giới, bao gồm cả việc gắn kết nam giới và trẻ em trai vào các chuẩn mực và quan lieu về giới đầy thách thức. Cuối cùng, để không để ai bị bỏ rơi, kế hoạch hành động tìm kiếm giải quyết các mặt giao cắt của sự phân biệt giới, đặc biệt quan tâm tới những người phụ nữ bị tàn tật, nhập cư, và phân biệt giới dựa trên xu hướng tình dục và độ tuổi. 

 

Thông tin nền

Kế hoạch Hành động đối ngoại về Giới này phản ánh các mục tiêu của Chiến lược Bình đẳng Giới của EU, chiến lược đầu tiên của Ủy ban trong lĩnh vực bình đẳng, thực hiện các cam kết mà Chủ tịch von der Leyen đưa ra trong đường lối chính trị của bà.

 

Để biết thêm thông tin

Văn kiện Chung – Kế hoạch Hành Động về Giời của EU (GAP) III

Factsheet

Video

Bộ phận Biên tập: