Delegation of the European Union to The Gambia

Республика Молдова: Заявление пресс-секретаря о проведении президентских выборов

Brussels, 03/11/2020 - 06:24, UNIQUE ID: 201103_2
Statements by the Spokesperson

1 ноября в Республике Молдова состоялись президентские выборы. Молдавские избиратели продемонстрировали свою приверженность демократии, несмотря на сложную ситуацию, связанную с эпидемией COVID-19. Европейский Союз принимает к сведению предварительные выводы и заключения Миссии ОБСЕ / БДИПЧ по наблюдению за выборами, в том числе в отношении всего процесса организации выборов, нарушений закона, подорвавших эффективность финансового надзора за кампанией и разрешения споров, связанных с выборами, а также конкурентного характера кампании, освещения в СМИ, обвинений в подкупе голосов, незаконной перевозке избирателей и их доступе к избирательным участкам. ЕС будет продолжать внимательно следить за развитием событий до и во время второго тура голосования. Следует избегать практики, противоречащей обязательствам ОБСЕ и другим международным обязательствам, и стандартам демократических выборов. ЕС ожидает, что власти Республики Молдова и дальше будут способствовать беспрепятственной работе международных и местных наблюдателей за выборами. Европейский Союз полностью поддерживает укрепление демократических институтов в Республике Молдова и подчеркивает, что соблюдение права каждого избирателя на выражение своей воли в процессе заслуживающих доверия, инклюзивных и прозрачных выборов является фундаментальным демократическим принципом, который также лежит в основе Соглашения об ассоциации ЕС и Республики Молдова.

La 1 noiembrie au avut loc alegeri prezidențiale în Republica Moldova. Alegătorii moldoveni și-au demonstrat angajamentul față de democrație în ciuda contextului dificil generat de pandemia COVID-19.

Uniunea Europeană ia act privind constatările și concluziile preliminare ale Misiunii de Observare a Alegerilor OSCE / ODIHR, inclusiv în ceea ce privește organizarea generală a alegerilor, lacunele juridice care au subminat eficacitatea supravegherii financiare a campaniei și soluționarea litigiilor electorale, natura competitivă a campaniei, peisajul mediatic, acuzațiile de cumpărare a voturilor, transportul ilegal al alegătorilor și accesul acestora la secțiile de votare.

UE va continua să urmărească îndeaproape evoluțiile în perioada de până la cel de-al doilea tur de scrutin, precum și în timpul acestuia. Trebuie evitate practicile care nu corespund angajamentelor OSCE și altor obligații și standarde internaționale privind alegerile democratice. UE se așteaptă ca autoritățile Republicii Moldova să continue să faciliteze munca nestingherită a observatorilor electorali internaționali și naționali.

Uniunea Europeană sprijină pe deplin consolidarea instituțiilor democratice din Republica Moldova și subliniază că respectarea dreptului tuturor alegătorilor de a-și exprima voința în alegeri credibile, incluzive și transparente este un principiu democratic fundamental care se află, de asemenea, în la baza Acordului de Asociere UE - Republica Moldova.

Languages: