Delegation of the European Union to Gabon, Sao Tomé-et-Principe and CEEAC

Никола Бертолини, шеф за Одделот за соработка во Делегацијата на ЕУ, ја објаснува природата на Хоризонталната рамка, финансирана од ЕУ и Советот на Европа, во Северна Македонија

29/10/2019 - 18:11
Видео

Ефикасно спроведување на законите, јакнење на капацитетите на Државната комисија за спречување на корупцијата и на Финансиската полиција, обука на вработените во затворските установи и – за првпат – антидискриминациски мерки, се меѓу областите во земјата кои ќе бидат опфатени со т.н. Хоризонтална рамка, финансиски инструмент на ЕУ и Советот на Европа, во следните четири години. Четири милиони евра се издвоени за оваа намена во Северна Македонија. Значајни реформи се направени во изминатите 2-3 години, но најголем дел од недостатоците се поврзани со човечките ресурси. Главен предизвик е како јавната администрација да работи подобро, вели Бертолини во интервју за МИА

 

 

Languages: