Delegation of the European Union to Gabon, Equatorial Guinea, Sao Tomé-et-Principe and CEEAC 

Thirrje për shprehje të interesit për pjesëmarrje në aktivitete për konsolidim të tokës

13/06/2019 - 12:50
Grantet

Projekti i financuar nga BE-ja "Inkorporimi i programit kombëtar për konsolidim të tokës" (MAINLAND) publikon Thirrje për shprehje të interesit për pjesëmarrje në aktivitete për konsolidim të tokës. Ftohen grupet e pronarëve të tokës bujqësore të marrin pjesë. Afati i dorëzimit i Shprehjeve të interesit është 1 korrik 2019 deri ora 16.00.