Delegation of the European Union to Gabon, Sao Tomé-et-Principe and CEEAC

BE-ja ndihmon mbrojtjen dhe promovimin e bukurive natyrore: Qendra informative për vizitorë u hap në Kuklica

06/06/2019 - 15:22
Video

Në mijëvjeçarët e kaluar erozioni natyror ka formuar rreth 120 shtylla guri që përngjajnë si njerëz në një vend afër Kratovës. Për ato që parapëlqejnë mitologji e jo fakte shkencore, legjenda thotë se këto figura janë të të ftuarve në një dasmë, të cilët janë kthyer në gurë pas mallkimit të ish së dashurës së dhëndrit. Pritet që Qendra informative të rrit numrin e vizitorëve në Kuklicë, cilësinë e informatave që ato do ta fitojnë, si dhe të tërheq më shumë investime për mbrojtjen e këtij monumenti të rrallë të natyrës