Delegation of the European Union to Gabon, Sao Tomé-et-Principe and CEEAC

Ambasadori Zhbogar, në intervistë me RTVM, prezanton fushatën e re të BE-së për mbështetje të eko-aktivizmit #ZaCistoKakoDomaIsto

31/05/2019 - 13:27
Video

Delegacioni i BE-së ka nis fushatën "Për pastërti si në shtëpi" me qëllim që të rrit vetëdijen e publikut mbi mjedisin, të mbështet eko-aktivistët, të frymëzon më shumë persona që t'ju bashkëngjiten aktiviteteve në lagjen e tyre, si dhe të inkurajon kryetarët e komunave që të zhvillojnë aktivitete të tyre për mjedisin jetësor brenda komunave