Делегација на Европската Унија во поранешна Југословенска Република Македонија

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 36

Делегацијата на Европската Унија го објавува 15-тиот конкурс за наградата „Жан Моне“ за најдобри достигнувања во покривањето на теми поврзани со темата ЕУ за ТЕБЕ?”.

Наградата Жан Моне ќе биде доделена во 3 натпреварувачки категории:

1. Конкурс за најдобра новинарска сторија (за стории објавени во печатени медиуми и/или на интернет)

2. Конкурс за најдобра репортерска фотографија (за фотографии објавени во печатени медиуми и/или на интернет)

3. Конкурс за најдобра аматерска фотографија

 

Languages:

Делегацијата на Европската Унија поканува културни оператори[1] да испратат предлог-проекти за одбележување на Европската година на културно наследство 2018[2].

Целта е да се промовира културното наследство како извор на инспирација за уметничко современо создавање и иновации и зајакнување на интеракцијата помеѓу секторот на културно наследство и други културни и креативни сектори.

Languages:

Во среда на 31 мај ќе се организира свечено отворање на Твининг проектот финансиран од ЕУ: „ Зајакнување на капацитетите за ефективна имплементација на acquis во областа на квалитетот на водата “ во Инфо центарот на ЕУ во 14:00 часот. На присутните учесници на церемонијата ќе им се обратат високи претставници од Делегацијата на ЕУ, Министерството за животна средина и просторно планирање и Амбасадата на главната земја партнер во проектот.

 

Languages:

Делегацијата на Европската Унија, во партнерство со бројни други организации, амбасади и општини, ќе организира и поддржи преку 30 настани низ целата земја, со цел да го одбележи 67-от роденден на Европската Унија и да го доближи процесот на Евроинтеграции поблиску до граѓаните.    

 

Languages:

Во четврток, 16 март 2017, амбасадорот Самуел Жбогар, Шеф на Делегацијата на Европската Унија ќе го посети Валандово како дел од кампањата „ЕУ за ТЕБЕ“, каде што ќе се сретне со градоначалникот на Валандово г. Николче Чурлиновски и ќе го посети проектот финансиран од страна на ЕУ „Квалитетот на животот предуслов за напредок и одржлив развој во прекуграничната област - ПРОЛАЈФ". Амбасадорот исто така ќе го посети Центарот за социјална работа во Валандово, кој беше реновиран  со средства обезбедени од страна на ЕУ.   

Languages:

Вовед и резиме

 

Трипартитниот социјален дијалог подразбира соработка меѓу Владата на Република Македонија и репрезентативните социјални партнери, Организацијата на работодавачи на Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија и Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија во формулирањето и имплементацијата на економските и социјални политики. Овој дијалог беше институционализиран во 1996 година, со основање на националниот Економско-социјален совет.

 

Languages:

Овие реформски приоритети ги подготви Европската комисија врз основа на претходно дадените препораки и претходно договорените реформски приоритети во овие области што се потврдени и дополнети со наодите на Групата високи експерти.

Тие имаат за цел да се зафатат со системските слабости што се поврзани со правењето и содржината на прислушуваните материјали, како и со хоризонталните слабости што придонесоа за создавање на состојбата што доведе до сегашната политичка криза.

Брисел, 9 ноември 2016

 

Клучни наоди од Извештајот за 2016-та година за поранешната Југословенска Република Македонија

 

Политички критериуми

Languages:

Pages