Delegation of the European Union for the Pacific
Responsible for Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Republic of Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu as well as the three Overseas Countries and Territories in the Pacific.

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur: Oświadczenie wysokiego przedstawiciela UE/wiceprzewodniczącego Josepa Borrella

Brussels, 25/06/2020 - 13:32, UNIQUE ID: 200625_11
Statements by the HR/VP

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur oddajemy hołd ofiarom tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania. W czasach, gdy cały świat łączy siły, by przezwyciężyć pandemię koronawirusa, prawa człowieka muszą pozostawać centralnym elementem naszej walki. W tym dniu wsłuchujemy się w głosy setek tysięcy osób, które w przeszłości padły ofiarą tortur, i tych, które nadal są torturowane.

Nie ma uzasadnienia dla tortur i innych form brutalnego traktowania. Zakaz tortur ma charakter bezwzględny — ich stosowanie jest nielegalne, niezależnie od okoliczności. Kompleksowe podejście do zakazu tortur i zapobiegania im, rozliczania odpowiedzialnych za nie osób oraz zapewniania odszkodowań dla ich ofiar potwierdza zdecydowane zaangażowanie UE na rzecz zwalczania tortur na całym świecie.

Wyeliminowanie tortur to globalne wyzwanie; globalne powinny być też związane z nim ambicje. To osiągalne, lecz skuteczne mogą być tylko wspólne działania. Wysiłki podjęte wraz z międzynarodowymi partnerami, zwłaszcza z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Radą Europy, Międzynarodowym Trybunałem Karnym, organizacjami regionalnymi, partnerami krajowymi i społeczeństwem obywatelskim mogą przynieść rzeczywiste zmiany. Sojusz na rzecz zwalczania handlu narzędziami tortur to dobry przykład współpracy. Wzywamy wszystkie państwa, by się do niego przyłączyły.

UE ponawia swój apel o powszechną ratyfikację i skuteczne wdrożenie konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur wraz z protokołem fakultatywnym. Powszechne obowiązywanie tej konwencji jest w zasięgu ręki: ze 170 państw będących jej stronami (do których ostatnio dołączyły Angola i Oman) tylko 25 państw musi ją ratyfikować.

Za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka UE wspiera organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na rzecz zapobiegania torturom i niesienia pomocy ofiarom na całym świecie. Konkretnie rzecz ujmując, na wsparcie osób, które stoją na czele tych prac, UE przeznaczyła w ciągu ostatniej dekady ponad 80 mln EUR. Będziemy nadal stać po stronie obrońców praw człowieka, którzy na całym świecie z odwagą przeciwstawiają się torturom.

Tags:
Editorial Sections: