Delegation of the European Union for the Pacific
Responsible for Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Republic of Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu as well as the three Overseas Countries and Territories in the Pacific.

Международен ден за подкрепа на жертвите на изтезания: изявление на върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията Жозеп Борел

Brussels, 25/06/2020 - 13:32, UNIQUE ID: 200625_11
Statements by the HR/VP

На международния ден за подкрепа на жертвите на изтезания отдаваме почит на жертвите на изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение. В момент, когато светът обединява усилията си, за да се справи с пандемията от коронавирус, правата на човека трябва да останат в основата на нашата борба. На този ден даваме гласност на стотиците хиляди жертви на изтезания и на тези, които все още са изтезавани днес.

Изтезанията и други форми на малтретиране никога не могат да бъдат оправдани. Забраната на изтезанията е абсолютна — използването на изтезания е незаконно при всички обстоятелства. Европейският съюз потвърждава твърдия си ангажимент да противодейства на изтезанията по света чрез всеобхватен подход, обединяващ забрана, предотвратяване, търсене на отговорност за изтезателите и правна защита за жертвите.

Премахването на изтезанията е световно предизвикателство и следва да бъде амбиция за целия свят. Това може да бъде постигнато само ако действаме заедно. Съвместните усилия с международните партньори, по-специално Организацията на обединените нации, Съвета на Европа и Международния наказателен съд, регионалните организации, националните партньори и гражданското общество могат да доведат до реална промяна. Световният алианс срещу търговията със стоки, използвани с цел изтезания, е добър пример за това как можем да работим заедно. Призоваваме всички държави да се присъединят към него.

Европейският съюз отново призовава за всеобщо ратифициране и ефективно прилагане на Конвенцията на ООН против изтезанията и незадължителния протокол към нея. Универсалността е постижима благодарение на 170-те държави, които са страни по Конвенцията. Ангола и Оман са последните, които се присъединиха. Само 25 държави все още не са я ратифицирали.

ЕС подкрепя организациите на гражданското общество, които работят за предотвратяване на изтезанията и подпомагат жертвите в целия свят чрез своя Европейския инструмент за демокрация и права на човека. По-конкретно през последното десетилетие Европейският съюз отпусна повече от 80 милиона евро в подкрепа на тези, които са на първа линия в тази дейност. Ще продължим да подкрепяме защитниците на правата на човека, които смело се противопоставят на изтезанията по света.

Tags:
Editorial Sections: