Delegation of the European Union for the Pacific
Responsible for Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Republic of Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu as well as the three Overseas Countries and Territories in the Pacific.

Spojené kráľovstvo: Vyhlásenie vysokého predstaviteľa k otvoreniu delegácie EÚ v Londýne

Brussels, 01/02/2020 - 00:01, UNIQUE ID: 200131_2
Statements by the HR/VP

Spojené kráľovstvo dnes vystúpi z Európskej únie a stane sa treťou krajinou. Hoci ľutujeme rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z našej Únie, plne toto rozhodnutie rešpektujeme a sme pripravení posunúť sa ďalej.

 

Diplomatické zastúpenie Európskej únie bude odteraz zabezpečovať delegácia EÚ pod vedením mňa ako vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

 

Za vedúceho delegácie som vymenoval veľvyslanca Joãa Valeho de Almeidu a verím, že bude neúnavne pracovať na zabezpečení hladkej spolupráce medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Priestory bývalého zastúpenia Komisie v Londýne sa stanú priestormi delegácie Európskej únie. Delegácia začne fungovať dnes.

 

Okrem tradičných úloh delegácie EÚ v tretej krajine, ako je diplomatické zastúpenie EÚ, koordinácia a podávanie správ v rámci EÚ a propagácia EÚ v hostiteľskej krajine, bude zohrávať delegácia EÚ v Spojenom kráľovstve kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní vykonávania dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva. Spolu s veľvyslanectvami členských štátov EÚ bude tiež zvyšovať povedomie o právach občanov EÚ v Spojenom kráľovstve po brexite.

 

Spojené kráľovstvo zostane pre Európsku úniu kľúčovým partnerom. Náš vzťah má korene v našich spoločných hodnotách a záujmoch, ktoré vyplývajú z geografie, histórie a hodnôt zakotvených v našom spoločnom európskom dedičstve.

 

Hospodárske, sociálne a politické vzťahy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom sa neskončia. Sme úzko prepojení, a tak to aj zostane. Našim želaním je vybudovať nové ambiciózne partnerstvo v rámci obchodnej a hospodárskej spolupráce, presadzovania práva a trestnej justície, zahraničnej politiky, bezpečnosti a obrany.

 

So záujmom očakávam vývoj, ktorým, ako dúfam, bude veľmi úzka spolupráca s našimi britskými priateľmi na našich spoločných výzvach na regionálnej a globálnej úrovni.

 

Editorial Sections: