Delegation of the European Union for the Pacific
Responsible for Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Republic of Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu as well as the three Overseas Countries and Territories in the Pacific.

Zjednoczone Królestwo: oświadczenie wysokiego przedstawiciela w sprawie otwarcia delegatury UE w Londynie

Brussels, 01/02/2020 - 00:01, UNIQUE ID: 200131_2
Statements by the HR/VP

W dniu dzisiejszym Zjednoczone Królestwo opuszcza Unię Europejską i staje się państwem trzecim. Z żalem przyjmujemy jego decyzję o opuszczeniu Unii, ale w pełni respektujemy ten wybór i jesteśmy gotowi iść naprzód.

 

Od teraz rolę przedstawicielstwa dyplomatycznego Unii Europejskiej będzie pełnić delegatura UE pod moim zwierzchnictwem, jako wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

 

Szefem delegatury mianowałem ambasadora João Vale de Almeidę. Wierzę, że będzie niestrudzenie pracował nad harmonijną współpracą między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem. Siedzibą delegatury Unii Europejskiej stanie się dotychczasowa siedziba przedstawicielstwa Komisji w Londynie. Delegatura zaczyna funkcjonować już dzisiaj.

 

Poza zwyczajowymi zadaniami delegatury UE w państwie trzecim, takimi jak pełnienie funkcji przedstawicielstwa dyplomatycznego UE, koordynacja i sprawozdawczość UE oraz promowanie UE w kraju przyjmującym, delegaturze UE w Zjednoczonym Królestwie przypadnie kluczowa rola w zapewnieniu realizacji umowy o wystąpieniu. Wraz z ambasadami państw członkowskich UE będzie ona także upowszechniała informacje o prawach obywateli UE w Zjednoczonym Królestwie po brexicie.

 

Zjednoczone Królestwo pozostanie jednym z kluczowych partnerów Unii Europejskiej. Nasza relacja opiera się na wspólnych wartościach i interesach wynikających z geografii, historii oraz z wartości zakorzenionych w naszym wspólnym europejskim dziedzictwie.

 

Gospodarcze, społeczne i polityczne więzi między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem nie zostają zerwane. Jesteśmy i pozostaniemy blisko związani. Chcemy budować nowe, ambitne partnerstwo: od współpracy handlowej i gospodarczej, poprzez ściganie przestępstw i wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych, po politykę zagraniczną, bezpieczeństwo i obronę.

 

Mam nadzieję na ścisłą współpracę z naszymi brytyjskimi przyjaciółmi w obliczu wspólnych wyzwań na szczeblu regionalnym i globalnym.

 

Editorial Sections: