Delegation of the European Union for the Pacific
Responsible for Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Republic of Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu as well as the three Overseas Countries and Territories in the Pacific.

Обединеното кралство: Изявление на върховния представител относно откриването на делегацията на ЕС в Лондон

Brussels, 01/02/2020 - 00:01, UNIQUE ID: 200131_2
Statements by the HR/VP

Днес Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава. Въпреки че съжаляваме за взетото от Обединеното кралство решение да напусне нашия Съюз, ние напълно зачитаме този избор и сме готови да продължим напред.

Дипломатическото представителство на Европейския съюз отсега нататък ще бъде осигурено от делегация на ЕС — под мое ръководство като върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Назначих посланик Жоао Вале де Алмейда за ръководител на делегацията и вярвам, че той ще работи неуморно за осигуряване на безпроблемното сътрудничество между Европейския съюз и Обединеното кралство. Делегацията на Европейския съюз ще бъде разположена на мястото на досегашното представителство на Комисията в Лондон. Тя започва да работи от днес.

В допълнение към традиционните отговорности на делегация на ЕС в трета държава, например дипломатическо представителство на ЕС, координация с ЕС и докладване и популяризиране на ЕС в приемащата държава, делегацията на ЕС в Обединеното кралство ще има ключова роля за гарантиране на изпълнението на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство. Заедно с посолствата на държавите — членки на ЕС, делегацията на ЕС също така ще повишава осведомеността относно правата на гражданите на ЕС в Обединеното кралство след излизането му от ЕС.

Обединеното кралство ще продължи да бъде основен партньор на Европейския съюз. Нашите отношения се основават на общите ни ценности и интереси, произтичащи от географското положение, историята и ценностите, залегнали в нашето общо европейско наследство.

Икономическите, социалните и политическите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство няма да приключат. Ние сме и ще продължим да бъдем тясно свързани. Желанието ни е да изградим ново амбициозно партньорство в областта на търговското и икономическото сътрудничество, правоприлагането и наказателното правосъдие, външната политика, сигурността и отбраната.

Очаквам с нетърпение да видя бъдещото развитие, което се надявам да бъде много тясно сътрудничество с нашите британски приятели по отношение на общите ни предизвикателства на регионално и световно равнище.

Editorial Sections: