Delegation of the European Union for the Pacific

Josep Borrell je preuzeo funkciju visokog predstavnika EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku i potpredsednika Evropske komisije

01/12/2019 - 09:10
From the blog

On 1 December, Josep Borrell assumed the post of EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the European Commission.

Josep Borrell je 1. decembra preuzeo položaj visokog predstavnika Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku i potpredsednika Evropske komisije.

Nakon glasanja u Parlamentu Evrope 27. novembra i imenovanja od strane Evropskog saveta, nova Evropska komisija je preuzela funkciju 1. decembra 2019.
 
Josep Borrell, bivši ministar spoljnih poslova Španije, preuzeo je funkciju visokog predstavnika Unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku i potpredsednika Evropske komisije, na čijem čelu je nova predsednica Ursula von der Leyen.
 
U narednih 5 godina, visoki predstavnik/potpredsednik Borrell biće na čelu spoljne politike EU. Potreba za evropskim liderstvom u svetu izraženija je nego ikad ranije i Evropa mora da iskoristi svoju diplomatsku i ekonomsku moć u podržavanju globalne stabilnosti i napretka, kako je navedeno u Pismu misije izabranog predsednika Komisije.

U njegovoj ličnoj poruci nakon preuzimanja dužnosti, visoki predstavnik/potpredsednik Borrell je rekao da će se rukovoditi principima realizma, jedinstva i partnerstva u izgradnji EU kao još snažnijeg svetski orijentisanog aktera. Podsetio je da Evropska unija ima ono što je potrebno da ispuni ovu ključnu misiju. "Imamo na raspolaganju sva sredstva i resurse - od diplomatije do trgovine, razvojne saradnje i upravljanja krizama. Mi postavljamo globalna pravila i standarde i delujemo kao nepokolebljivi branitelj multilateralizma i demokratskih vrednosti. Kombinacija ovih sredstava čini nas liderom u odgovoru na globalne izazove i ukazivanju na put napred", napisao je on.

Tokom njegovog izlaganja u Parlamentu Evrope, Borrell je naglasio da namerava da se uključi u reforme u Zapadnom Balkanu, podršci demokratije i integriteta Ukrajine, rešavanju izazova u Južnom susedstvu, izradi nove strategije prema Africi, radu na političkim odnosima sa Azijom, unapređenju saradnje sa Južnom Amerikom i jačanju transatlantskih odnosa.
 
„Mi smo najbolja kombinacija političke slobode, ekonomskog napretka i socijalne kohezije. Imamo resurse, podršku našeg stanovništva i jake institucije. Moramo da gradimo na tome“, rekao je Borrell.
 
Dobijajući zadatak da radi na jačanju Evrope u svetu, Borrell je naglasio neke od ključnih elemenata uloge Evrope. „Mi smo ključna normativna sila u postavljanju pravila i standarda širom sveta.  Imamo snažnu zajedničku trgovinsku politiku. Snažnu jer je zajednička. Mi smo stvarni lider u oblikovanju Agende 2030, što predstavlja novi globalni konsenzus o izgradnji održivosti. Naš budžet, zajedno sa budžetom država članica, čini nas finansijskom super-silom, a naš diplomatski kapacitet je među najjačim na svetu".
 
Borrell je obećao da će sarađivati sa svim državama članicama EU na postizanju cilja većeg jedinstva potrebnog da Evropa bude geopolitički relevantna.
 
Vezano na partnerstvo i multilateralnost, kao deo evropskog "kolektivnog DNK", naglasio je da se Evropa mora postaviti u rastućoj konfrontaciji između SAD-a i Kine. "Moramo podržati multilateralizam zasnovan na pravilima i promovisati sopstveni pristup, izbegavajući da nas uguraju između sebe". Sistem zasnovan na pravilima može i treba reformisati, ali ne i napustiti ga, rekao je Borrell.

Kao šef spoljne politike, visoki predstavnik/potpredsednik Borrell takođe je odgovoran za  Zajedničku bezbednosnu i odbrambenu politiku EU i šef je Evropske odbrambene agencije. „Odbrana je deo naše bezbednosti i ponekad pretnje počinju daleko od naših granica“, rekao je. „Preduzeli smo mnoge inicijative u ovoj oblasti i nastavićemo da doprinosimo razvoju korisnijih odbrambenih sposobnosti“.
 
Težeći ka više strateškoj, više asertivnoj i više ujedinjenoj Evropi u svetu, visoki predstavnik/potpredsednik Borrell se oslanja na Evropsku službu za spoljne poslove, civilne i vojne misije i operacije EU i više od 140 delegacija EU širom sveta.
 
Nasledio je Federicu Mogherini, koja je u periodu od 2014-2019. bila na funkciji visoke predstavnice/potpredsednice.

Urednički odeljci:

Autor