Delegation of the European Union to Ethiopia

Press and information team of the Delegation to ETHIOPIA

Press and Information

Phone number: 

+ 251 (0) 11 661 25 11