Delegation of the European Union to Ethiopia

お問い合わせ先

Delegation of the European Union to Ethiopia


代議員責任者: 
Ambassador Johan Borgstam

受付時間: 
Monday – Thursday: 8:00 – 12:30; 13:30-17:15
Friday 8:00- 12:30