Delegation of the European Union to Ethiopia

 

Əlaqə

Delegation of the European Union to Ethiopia


Nümayəndə heyətinin sədri: 
Ambassador Johan Borgstam

Açılış saatları: 
Monday – Thursday: 8:00 – 12:30; 13:30-17:15
Friday 8:00- 12:30