Delegation of the European Union to El Salvador and to the Central American Integration System (SICA)

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 4 of 4

Združeno kraljestvo danes zapušča Evropsko unijo in postaja tretja država. Čeprav obžalujemo odločitev Združenega kraljestva o izstopu iz Unije, to izbiro v celoti spoštujemo in smo pripravljeni na naslednje korake.

Diplomatsko zastopanje Evropske unije bo odslej zagotavljala delegacija EU pod mojim vodstvom v funkciji visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Visoka predstavnica in podpredsednica Federica Mogherini je predstavila tretje poročilo o napredku pri izvajanju globalne strategije Evropske unije. O poročilu z naslovom „Globalna strategija EU v praksi: pogled v prihodnost po treh letih izvajanja“ bodo ministri za zunanje zadeve in ministri za obrambo EU razpravljali na zasedanju Sveta za zunanje zadeve, ki bo potekalo 17. junija 2019 v Luxembourgu. V poročilu je pregledan napredek, ki je bil v zadnjih treh letih oziroma od predstavitve globalne strategije junija 2016 dosežen na petih prednostnih področjih: varnost Unije, državna in družbena odpornost vzhodno in južno od nas, celostni pristop h konfliktom in krizam, ureditve regionalnega sodelovanja in globalno upravljanje za 21. stoletje. Prav tako so opredeljene možne usmeritve za prihodnja leta.

Visoka predstavnica Federica Mogherini ob podori Komisije danes predstavlja predlog o evropskem mirovnem instrumentu. To je izvenproračunski sklad za obdobje naslednjega večletnega finančnega okvira, namenjen preprečevanju konfliktov, ohranjanju miru in krepitvi mednarodne varnosti v svetu, v dobro naših državljanov in partnerjev.

Evropska unija mora v zahtevnejšem globalnem okolju izboljšati ukrepe za krepitev svoje sposobnosti za preprečevanje konfliktov, vzpostavljanje miru in krepitev mednarodne varnosti. S predlogom za nov evropski mirovni instrument je Evropska unija naredila še en korak k utrditvi svoje vloge globalnega akterja.