Delegation of the European Union to El Salvador

Press and Media

Remarks by High Representative/Vice-President at the press conference following the EU-CELAC Ministerial Meeting (in Spanish)
Den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, foreslår i dag med støtte fra Kommissionen at oprette en europæisk fredsfacilitet. Den Europæiske Fredsfacilitet er en fond uden for budgettet for perioden for den næste flerårige finansielle ramme, som har til formål at forebygge konflikter, bevare
Nu, hvor Den Europæiske Union står over for en vanskeligere international situation, har den brug for at intensivere sin indsats for at blive bedre rustet til at forebygge konflikter, skabe fred og styrke den internationale sikkerhed. Ved at foreslå en ny europæisk fredsfacilitet tager Den
Den højtstående repræsentant og næstformand for Kommissionen, Federica Mogherini, har forelagt den tredje statusrapport om gennemførelsen af Den Europæiske Unions globale strategi, "EU's globale strategi i praksis — efter tre år og i fremtiden", som skal drøftes af EU's udenrigs-
El 13 de mayo de 2019, el Consejo ha adoptado el informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2018. El informe pone de manifiesto que, en 2018,  la UE siguió encabezando la promoción y protección de los derechos humanos  ante un panorama geopolítico en rápida
Con el objetivo de fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y el acceso a la información pública el Ministerio de Hacienda, con el apoyo de la Unión Europea (UE), presentó el nuevo portal de Transparencia Fiscal de El Salvador, con el propósito de hacer públicos los ingresos y gastos de la
Videos: 
World Day against the Death Penalty
World Day against the Death Penalty
The death penalty is incompatible with human dignity. It's inhumane and degrading treatment. It has no proven deterrent, allowing irreversible and fatal judicial errors. All of the EU has proudly abolished the death penalty.
Videos: 
Erasmus+ International Dimension
Erasmus+ International Dimension
The video promotes the international dimension of Erasmus+ through real life examples and shows how international cooperation is helping people outside the EU and EU citizens to internationalise. It features a series of testimonials from current and past beneficiaries of Erasmus+ mobility
Videos: 
The Humanitarian Principles
ECHO World Humanitarian Day
Animation on the 4 humanitarian principles
Nu, hvor Den Europæiske Union står over for en vanskeligere international situation, har den brug for at intensivere sin indsats for at blive bedre rustet til at forebygge konflikter, skabe fred og styrke den internationale sikkerhed. Ved at foreslå en ny europæisk fredsfacilitet tager Den