Delegation of the European Union to El Salvador and to the Central American Integration System (SICA)

Puno me ne

Vendet e punës, praktika

International positions

Information about working in an EU Delegation

Author: Strategic Communications - Publication date: 30/01/2016
MË SHUMË

Tenderët

Tenderët,€15.000 - €60.000,Open,Services
Author: Press and information team of the Delegation to EL SALVADOR - Publication date: 09/09/2021
Tenderët,€15.000 - €60.000,Open,Services
Author: Press and information team of the Delegation to EL SALVADOR - Publication date: 09/09/2021
Tenderët,€60.000 - €139.000,Open,Services
Author: Press and information team of the Delegation to EL SALVADOR - Publication date: 17/08/2021
MË SHUMË

Grantet

Grantet

Grants in El Salvador

Author: Press and information team of the Delegation to EL SALVADOR - Publication date: 09/09/2016
Grantet

Grantet mund të jepen si donacione për palët e treta që janë të angazhuar në aktivitete të ndihmës së jashtme. Grantet janë të menaxhuara nga EuropeAid (DEVCO) ose DG NEAR, EEAS nuk menaxhon asnjë grant.

Author: Strategic Communications - Publication date: 23/05/2016
MË SHUMË