Delegation of the European Union to El Salvador and to the Central American Integration System (SICA)

EĀDD struktūrshēma

16/04/2020 - 12:54
Structure and Organigramme

EĀDD struktūrshēma ataino dienesta struktūru.

Lielāko daļu ikdienas darba EĀDD galvenajā mītnē pārrauga ģenerālsekretāre un ģenerālsekretāres vietnieki.

Pieci lieli departamenti aptver dažādas pasaules teritorijas – Āziju un Klusā okeāna reģionu, Āfriku, Eiropu un Vidusāziju, plašāko Tuvo Austrumu reģionu un Amerikas kontinentus.

Documents

Editorial Sections: