Delegation of the European Union to El Salvador

Organizační schéma ESVČ

09/03/2020 - 11:54
Documents

Organizační schéma ESVČ znázorňuje strukturu tohoto orgánu.

Na většinu každodenní práce v ústředí ESVČ dohlíží generální tajemník a tři náměstci generálního tajemníka.

Pět velkých oddělení pokrývá různé oblasti světa – asijsko-tichomořskou oblast, Afriku, Evropu a Střední Asii, širší Blízký východ a Ameriku.

Editorial Sections: