Delegation of the European Union to El Salvador and to the Central American Integration System (SICA)

Apvienotā Karaliste: Augstā pārstāvja paziņojums par ES delegācijas atvēršanu Londonā

Brussels, 01/02/2020 - 00:01, UNIQUE ID: 200131_2
Statements by the HR/VP

Šodien Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un kļūst par trešo valsti. Mēs paužam nožēlu par Apvienotās Karalistes lēmumu izstāties no mūsu Savienības, tomēr pilnībā respektējam šo izvēli un esam gatavi virzīties uz priekšu.

 

Eiropas Savienības diplomātisko pārstāvību turpmāk nodrošinās ES delegācija, kas būs manā kā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos pakļautībā.

 

Esmu iecēlis vēstnieku João Vale de Almeida par delegācijas vadītāju un esmu pārliecināts, ka viņš nenogurstoši strādās, lai nodrošinātu raitu sadarbību starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti. Par Eiropas Savienības delegācijas telpām kļūs līdzšinējās Komisijas pārstāvniecības telpas Londonā. Darbs sākas šodien.

 

Papildus ES delegācijas tradicionālajiem pienākumiem trešā valstī, piemēram, ES diplomātiskajai pārstāvībai, ar ES saistītu jautājumu koordinācijai un ziņošanai par tiem, un ES popularizēšanai uzņēmējvalstī, ES delegācijai Apvienotajā Karalistē būs svarīga loma Apvienotās Karalistes izstāšanās līguma īstenošanas nodrošināšanā. Kopā ar ES dalībvalstu vēstniecībām tā arī palielinās informētību par ES pilsoņu tiesībām Apvienotajā Karalistē pēc Brexit.

 

Apvienotā Karaliste joprojām būs svarīgs Eiropas Savienības partneris. Mūsu attiecību pamatā ir mūsu kopīgās vērtības un intereses, kuras izriet no ģeogrāfijas, vēstures un tām vērtībām, kas sakņojas mūsu kopīgajā Eiropas mantojumā.

 

Ekonomiskās, sociālās un politiskās attiecības starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti nebeigsies. Mēs esam un paliksim cieši saistīti. Mēs vēlamies veidot jaunu un vērienīgu partnerību tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības, tiesībaizsardzības un krimināltiesību, ārpolitikas, drošības un aizsardzības jomā.

 

Es ceru uz ļoti ciešu sadarbību ar mūsu britu draugiem, ko īstenosim saistībā ar kopīgajiem izaicinājumiem reģionālā un pasaules līmenī.

 

Editorial Sections:

Author