The European Union Delegation to Egypt

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 6 of 6

Vandaag hebben de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid ambitieuze plannen gepresenteerd om gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen via alle externe acties van de Europese Unie te bevorderen.

Op de Internationale Dag voor Steun aan Slachtoffers van Foltering staan we stil bij de slachtoffers van foltering en andere vormen van wrede, onmenselijke of vernederende behandeling. Op een moment dat de wereld de krachten bundelt om de coronapandemie te boven te komen, moeten mensenrechten centraal blijven staan in onze strijd. Vandaag geven we de honderdduizenden slachtoffers van foltering nu of in het verleden een stem.

Vandaag verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie en wordt het een derde land. Wij betreuren het besluit van het Verenigd Koninkrijk om onze Unie te verlaten, maar respecteren deze keuze ten volle en zijn klaar voor de volgende stappen.

 

Hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini heeft het derde voortgangsverslag over de uitvoering van de integrale EU-strategie gepresenteerd, "De integrale EU-strategie in de praktijk - een vooruitblik na drie jaar", dat zal worden besproken door de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie tijdens de Raad Buitenlandse Zaken op 17 juni 2019 in Luxemburg. In het verslag wordt de vooruitgang beschreven die de afgelopen drie jaar, sinds de presentatie van de integrale strategie in juni 2016, is geboekt op vijf prioritaire gebieden - de veiligheid van de Unie, de weerbaarheid van staten en samenlevingen ten oosten en ten zuiden van ons, een geïntegreerde aanpak van conflicten en crises, regionale samenwerkingsverbanden en mondiale governance voor de 21e eeuw - en worden mogelijkheden voor de toekomst geschetst.