The European Union Delegation to Egypt

Press and information team of the Delegation to EGYPT

Press and Information

Phone number: 

(+20 2) 2461 9860

Functional Mailbox: