The European Union Delegation to Egypt

'BE-ja për TY' në Gostivar: Debat me nxënësit e shkollave të mesme dhe aksion pastrimi në park

21/11/2019 - 16:30
Video

'Edhe një debat frymëzues me studentët për problemet në BE dhe për problemet e tyre personale. Ne duhet t'i dëgjojme më shumë studentët se çfarë kanë për të thënë. Ata i kanë përgjigjet për të gjithë dilemat tona, tha Ambasadori Zhbogar