The European Union Delegation to Egypt

Press and information team of the Delegation to the Azerbaijan

Press and Information

Phone number: 

(+994-12) 497 20 63