The European Union Delegation to Egypt

EU Ambassador Kestutis Jankauskas Welcome Video

23/09/2021 - 14:16
News stories