Delegation of the European Union to Ecuador

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 4 of 4

I dag lägger Europeiska kommissionen och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik fram ambitiösa planer för att främja jämställdhet och kvinnors egenmakt genom EU:s alla yttre åtgärder.

På Internationella solidaritetsdagen för tortyroffer hedrar vi offren för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling. I en tid då världen med gemensamma krafter försöker övervinna covid-19-pandemin måste mänskliga rättigheter fortfarande stå i centrum för vår kamp. Den här dagen ger vi röst åt de hundratusentals människor som fallit offer för tortyr och som fortfarande utsätts för tortyr idag.

I dag lämnar Förenade kungariket Europeiska unionen och blir ett tredjeland. Även om vi beklagar Förenade kungarikets beslut att lämna vår union, respekterar vi fullt ut detta val och är vi beredda att gå vidare.

Europeiska unionens diplomatiska representation kommer hädanefter att ombesörjas av en EU-delegation under mitt överinseende som unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Den höga representanten/vice ordföranden Federica Mogherini har lagt fram den tredje lägesrapporten om genomförandet av EU:s globala strategi ”The EU Global Strategy in Practice - Three years on, looking forward”, som kommer att diskuteras av EU:s utrikes- och försvarsministrar vid utrikesrådet den 17 juni 2019 i Luxemburg. Rapporten tittar på de framsteg som gjorts de senaste tre åren, sedan den globala strategin lades fram i juni 2016. Man fokuserar på fem prioriterade områden – unionens säkerhet, motståndskraften hos stater och samhällen i öster och söder, en integrerad strategi för konflikter och kriser, samarbetsgrundade regionala ordningar samt global styrning under 2000-talet – och visar möjliga vägar framåt för de kommande åren.