Délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo

Fillime të reja - Ilia Pasha / New beginnings - Ilia Pasha

21/11/2018 - 00:00
Vidéo

Nga azilkërkues në pronar biznesi, kjo është historia e Ilias. Një 21 vjeçar shqiptar, i cili u kthye nga Gjermania dhe mori pjesë në një kurs trajnimi profesional të mbështetur nga Bashkimi Evropian, për t'u bërë berber. 
Tani Ilia ka në Cërrik dyqanin e tij si berber dhe është në gjendje të ndihmojë familjen nëpërmjet tij. #fillimetëreja

************
From asylum seeker to business owner, this is Ilia's story. A 21 year old Albanian, who returned from Germany and took part in a vocational training course supported by the EU to become a barber. Now Ilia owns a barber shop in Cerrik and is able to support his family. #newbeginnings

Rubriques éditoriales: