Délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo

Fillime të reja - Anila Cirilami / New beginnings - Anila Cirilami

12/11/2018 - 00:00
Vidéo

Bashkimi Evropian mbështet Zyrat e Punësimit dhe Qendrat e Arsimit Profesional për të ndihmuar shqiptarët të gjejnë një punë sa më lehtë. Hidhini një sy historisë së Anilës dhe shikoni si ka ndihmuar BE.


************
The European Union is supporting employment offices and vocational education centres to help Albanians find a job more easily. Have a look at Anila's story and see how the EU has helped.

Rubriques éditoriales: