Delegation of the European Union to Djibouti and IGAD

Tarptautinė paramos kankinimo aukoms diena. ES vyriausiojo įgaliotinio ir Komisijos pirmininko pavaduotojo Josepo Borrellio pareiškimas

Brussels, 25/06/2020 - 13:32, UNIQUE ID: 200625_11
Statements by the HR/VP

Tarptautinę paramos kankinimo aukoms dieną pagerbiame kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio aukas. Šiuo metu, kai visas pasaulis susivienija siekdamas įveikti koronaviruso pandemiją, žmogaus teisės turi išlikti svarbiausiu mūsų kovos elementu. Šiandien suteikiame žodį šimtams tūkstančių buvusių ir esamų kankinimo aukų.

Kankinimas ir kitoks nepriimtinas elgesys niekada nebus pateisinamas. Kankinimo draudimas yra absoliutus: naudoti kankinimą negali būti teisėta jokiomis aplinkybėmis. Europos Sąjunga pakartoja savo tvirtą įsipareigojimą kovoti su kankinimu visame pasaulyje laikydamasi visapusiško požiūrio, kuris aprėpia draudimą, prevenciją, atskaitomybę ir aukoms taikomas žalos atlyginimo priemones.

Kankinimo panaikinimas yra viso pasaulio problema; todėl ir spręsti ją reikia visame pasaulyje. Jį įgyvendinti nėra neįmanoma, bet būtina veikti išvien. Veikiant bendrai su tarptautiniais partneriais, visų pirma Jungtinėmis Tautomis, Europos Taryba ir Tarptautiniu baudžiamuoju teismu, regioninėmis organizacijomis, nacionaliniais partneriais ir pilietine visuomene padėtį galima iš esmės pakeisti. Kovos su prekyba kankinimui skirtomis prekėmis aljansas yra geras tokio bendradarbiavimo pavyzdys, ir mes raginame visas valstybes prie jo prisijungti.

Europos Sąjunga pakartoja savo raginimą visuotinai ratifikuoti ir veiksmingai įgyvendinti JT konvenciją prieš kankinimą ir jos fakultatyvinį protokolą. Yra jau 170 Konvencijos šalių, pastaruoju metu prisijungė Angola ir Omanas, tad nedaug trūksta iki pasaulinio masto; ją liko ratifikuoti tik 25 valstybėms.

Pasitelkdama Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę, ES remia pilietinės visuomenės organizacijas, siekiančias užkirsti kelią kankinimui ir padėti aukoms visame pasaulyje. Kalbant konkrečiai, per pastarąjį dešimtmetį Europos Sąjunga skyrė daugiau kaip 80 mln. EUR aktyviausiems šios srities veikėjams remti. Toliau palaikysime žmogaus teisių gynėjus, kurie drąsiai kovoja su kankinimu visame pasaulyje.

Tags:
Editorial Sections:

Author