Delegation of the European Union to Cuba

Проект за зајакнување на внатрешниот пазар, финансиран од ЕУ, бара правен експерт за краткорочен ангажман

08/11/2021 - 11:09
EU project positions

Краен рок за аплицирање: 17 ноември 2021 година