Delegation of the European Union to Cuba

Проект финансиран од ЕУ бара експерти од областа на слободен пристап до информации од јавен карактер

24/08/2021 - 15:06
EU project positions

Деталите се достапни во линкот подолу. Креан рок за аплицирање: 3 септември 2021 год.