Delegation of the European Union to Colombia

Որոնել

Խմբագրական բաժիններ ՑՈՒՅՑ ՏԱԼ

Բովանդակության տեսակներ ՑՈՒՅՑ ՏԱԼ

Filter by tags:

Տեղեկատվություն հեղինակային աշխատանքների մասին ՑՈՒՅՑ ՏԱԼ

Ամսաթվեր ՑՈՒՅՑ ՏԱԼ

 1. Տեսանյութ
  Videos: 
  Mogherini announces to EP Colombia-Farc agreement on bilateral ceasefire

  Mogherini announces to EP Colombia-Farc agreement on bilateral ceasefire

 2. Տեսանյութ
  Videos: 
  Colombian peace process - Statement by Federica Mogherini at EP Plenary session

  Colombian peace process- Statement by Federica Mogherini at EP Plenary session

 3. Տեսանյութ
  Videos: 
  Colombian peace process - Opening Statement by Federica Mogherini at EP Plenary session

  Colombian peace process- Opening Statement by Federica Mogherini at EP Plenary session

 4. Տեսանյութ
  Videos: 
  Mogherini at EU-Colombia Signing ceremony on the short-stay visa waiver

  Mogherini at EU-Colombia Signing ceremony on the short-stay visa waiver

 5. Տեսանյութ
  Videos: 
  Mogherini meets President of Colombia

  Mogherini meets President of Colombia

 6. Տեսանյութ
  Videos: 
  Mogherini receives María Ángela HOLGUÍN, Colombian Foreign Minister

  Mogherini receives María Ángela HOLGUÍN, Colombian Foreign Minister

 7. Տեսանյութ

Pages