Delegation of the European Union to Colombia

Việt Nam: Bài phát biểu thay mặt cho Đại diện cấp cao / Phó chủ tịch Uỷ ban châu Âu Josep Borrell tại cuộc tranh luận Nghị viện châu Âu

Brussels, 21/01/2021 - 14:36, UNIQUE ID: 210121_8
Remarks

Bài phát biểu về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, đặc biệt là trường hợp của các nhà báo nhân quyền Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, do bà Helena Dalli, Cao ủy về Bình đẳng phát biểu.

Thưa Ngài chủ tịch và các Nghị sĩ của Nghị viện châu Âu,

Chúng tôi đã nhiều lần bày tỏ với Việt Nam những lo ngại của chúng tôi về những hạn chế đối với quyền tự do ngôn luận, cả trực tuyến và trực tiếp, thể hiện qua việc ngày càng có nhiều trường hợp đe dọa, bắt giữ, giam giữ và kết án các nhà báo và những người bảo vệ nhân quyền bày tỏ ý kiến của họ.

Không gian cho những tiếng nói bất đồng quan điểm đang bị thu hẹp, và việc tuyên án ông Phạm Chí Dũng, ông Nguyễn Tường Thụy và ông Lê Hữu Minh Tựa cho thấy tình hình các quyền chính trị và dân sự đang xấu đi. EU đã kêu gọi các cơ quan chức năng tôn trọng các quyền cơ bản được ghi trong hiến pháp và trong các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, gần đây nhất là trong một tuyên bố của Người phát ngôn về Chính sách An ninh và Đối ngoại vào ngày 6 tháng 1.

Đồng thời, chúng tôi hướng tới sự tham gia tích cực của các cơ quan chức năng để đảm bảo sự phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế bằng cách hỗ trợ thực hiện các khuyến nghị mà Việt Nam đã chấp nhận theo Đánh giá định kỳ phổ quát mới nhất.

Các quyền chính trị, dân sự và pháp quyền thường xuyên được nêu ra tại Đối thoại Nhân quyền giữa EU và Việt Nam. Trong phiên họp cuối cùng, vào tháng 2 năm 2020, EU đã nhắc lại yêu cầu tất cả các công dân Việt Nam bị giam giữ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận và đưa ra quan điểm được trả tự do. EU cũng đề cập đến một số trường hợp riêng lẻ và nhấn mạnh rằng xu hướng tiêu cực của việc hạn chế quyền tự do ngôn luận phải được đảo ngược, đặc biệt khi Việt Nam và Liên minh châu Âu đang có quan hệ đối tác chặt chẽ hơn. Ngoài ra, Liên minh Châu Âu đã hỗ trợ các dự án của và với các tổ chức xã hội dân sự, tăng cường sự tham gia của công dân trong vận động chính sách và thúc đẩy quyền con người.

Cải cách và hiện đại hóa cho phép Việt Nam tiến bộ không ngừng về các quyền kinh tế và xã hội, dần dần mở cửa theo các tiêu chuẩn quốc tế. Liên minh châu Âu đã hỗ trợ Việt Nam chuyển từ hội nhập kinh tế khu vực hạn chế sang hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, bao gồm cả các tiêu chuẩn quốc tế. Điều này bao gồm những cải cách đang diễn ra trong lĩnh vực quyền lao động.

Trong bối cảnh này, chúng tôi sẽ tiếp tục nhắc lại vào mọi dịp rằng ý kiến của công dân được bày tỏ một cách hòa bình là một phần quan trọng của các xã hội thịnh vượng và là điều cần thiết cho sự phát triển bền vững.

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng với Việt Nam để đạt được một xã hội bao trùm hơn và rất rõ ràng về những kỳ vọng của chúng tôi.

Xin cảm ơn.

Link tới video: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-201064

Languages:
Bộ phận Biên tập:

Tác giả