Delegation of the European Union to Colombia

Josep Borrell: En sterkere europeisk union i en bedre, grønnere og tryggere verden – nøkkelprinsipper som vil lede mitt mandat

01/12/2019 - 11:11
From the blog

Jeg er priviligert og stolt over å innta rollen som Den europeiske unions høyrepresentativ for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, og som visepresident i Europakommisjonen.

 

Det er et privilegium og en ære for meg å innta rollen som Den europeiske unions høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, samt visepresident i Europakommisjonen. I en ytterligere omstridt og kompleks verden er ansvaret for å styre vår felles utenrikspolitikk en oppgave jeg ikke tar lett på. Som en global leder har Den europeiske union reell påvirkningskraft – både i vårt nærmeste nabolag og verden rundt.

Jeg skal kjempe for å sikre at Den europeiske union fortsetter å være pålitelig, samarbeidsvillig og en prinsippfast global aktør, som jobber for et tryggere Europa og en tryggere verden. Jeg skal jobbe aktivt med våre internasjonale partnere for å forhindre og svare på kriser, og takle globale utfordringer som klimaendringene, ulovlig migrasjon og ulikheter. Jeg ønsker at Den europeiske union skal bli en enda sterkere global aktør og et referansepunkt for global stabilitet og utvikling.

Den europeiske union har det som trengs for å lykkes i dette avgjørende oppdraget. Vi har alle redskapene og ressursene tilgjengelig – fra diplomati til handel, utviklingssamarbeid og krisehåndtering. Vi setter globale regler og standarder, og er en standhaftig forsvarer av multilateralisme og demokratiske verdier. Kombinasjonen av disse gir oss en ledende rolle i å svare på globale utfordringer og vise veien videre. Vår felles europeiske utenriks- og sikkerhetspolitikk skaper grunnlaget for at vi kan innta en større rolle i verden.

Jeg vil la meg lede av følgende prinsipper når jeg skal bidra til å bygge en sterkere europeisk union:

  • Realisme: I en verden med maktpolitikk må vi tenke og oppføre oss som en global leder. Vi må handle på grunnlag av en klar og felles visjon for våre mål og interesser. Vi må sammenkoble de innen- og utenrikspolitiske delene av vår politikk, bruke deres styrke og fatte raskere og mer effektive avgjørelser.
  • Enhet: Vi trenger en ordentlig integrert utenrikspolitikk som kombinerer kraften til EUs medlemsstater og potensialet i deres samlede handlekraft, med koordinert mobilisering av EUs instrumenter. Bare på denne måten vil vår felles stemme bli hørt høyt og tydelig.
  • Partnerskap: Dagens globale utfordringer krever kollektive svar. Partnerskap er i Den europeiske unions DNA. Multilateralisme er i kjernen av våre globale handlinger. Vi kan bli nødt til å redefinere det regel-baserte systemet og tilpasse det til det 21. århundret, men vi vil ikke forlate det.

Den europeiske union har et ansvar overfor sine borgere og partnere verden over. Et ansvar om å sikre fred og sikkerhet, å fremme bærekraftig utvikling, demokrati og rettsstatsprinsipper, fundamentale friheter og menneskerettigheter. Jeg ser frem til å videreføre denne visjonen og bidra til å bygge et sterkere Europa i en bedre, grønnere og tryggere verden.

I starten av mitt mandat vil jeg være i Madrid under åpningen av United Nations Climate Change Conference COP25, før jeg reiser til Paris for å hedre de 13 franske soldatene som nylig døde i Mali.

 

Redaksjonens innhold:

Forfatter