Delegation of the European Union to Colombia

Тренінг для журналістів «Як розібратися в енергетиці та довкіллі?»

Київ, 19/11/2019 - 10:22, UNIQUE ID: 191119_7
Invitations for the press

English version is below

29 листопада 2019 року експерти ЄС та ПРООН, а також журналісти національних економічних видань проведуть тренінг з основ журналістської роботи в секторах енергетики та довкілля. Учасники тренінгу навчаться правильно і цікаво висвітлювати події в зазначених секторах, розуміти і грамотно використовувати термінологію, орієнтуватися у законодавстві та знаходити потрібну інформацію.

Тренінг організовують проект Європейського Союзу та Фонду «Відродження» «Збільшення впливу громадянського суспільства у моніторингу та політичному діалозі щодо реформ в енергетиці та суміжних секторах відповідно до імплементації Угоди про асоціацію», а також проекти ПРООН «Ефективні рішення щодо розвитку співпраці для впровадження цілей сталого розвитку», «Підтримка Парламенту України з питань сталої енергетики та охорони довкілля» за підтримки Міністерства закордонних та європейських справ Словацької Республіки, а також Швеції.

 

Запрошуємо представників ЗМІ

 

Що?

 

Де?

 

Коли?

 

Учасники:

Тренінг для журналістів «Як розібратися в енергетиці та довкіллі?»

 

м. Київ, вул. Пушкінська, 31в1

 

29 листопада з 8:30 до 19:00. Програма заходу

 • Йоханнес Баур, керівник напрямку «Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище» Представництва ЄС в Україні
 • Світлана Голікова, експерт коаліції «Енергетичні реформи»
 • Ілля Полулях, експерт коаліції «Енергетичні реформи»
 • Роман Ніцович, директор з досліджень «ДІКСІ ГРУП»
 • Наталія Андрусевич, голова правління ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля»
 • Тетяна Бойко, координаторка енергетичних програм Громадянської мережі «ОПОРА»
 • Вікторія Яшкіна, експерт проекту ПРООН
 • Вікторія Ільченко, редакторка відділу новин «Української енергетики», екс-кореспондент «Delo.ua», переможниця PRESSZVANIE в номінації «Енергетика» та конкурсу для журналістів «Публікації для змін. Україна на шляху сталого розвитку» Представництва ООН в Україні
 • Світлана Долінчук, редакторка сектору «Нафта і газ» видання «Mind.UA», екс-кореспондент проекту «Forbes/Форбс Україна»
 • Ольга Веснянка, медіатренерка, журналістка, лауреатка журналістських конкурсів на тему сталого розвитку і змін клімату

За результатами навчання учасники отримають сертифікати.

Охочих взяти участь просимо заповнити анкету до 26 листопада включно. Участь у тренінгу безкоштовна для 30 учасників, яких оберуть за результатом розгляду анкет. Затвердженим учасникам з інших областей організатори забезпечують проїзд до Києва. Ми повідомимо про результати відбору до 27 листопада 2019 р. включно.

 

За додатковою інформацією звертайтеся до Вікторії Тороп, v.torop@dixigroup.org або за тел.: +380 68 990 33 05.

 

Довідкова інформація: Проект «Збільшення впливу громадянського суспільства у моніторингу та політичному діалозі щодо реформ в енергетиці та суміжних секторах відповідно до імплементації Угоди про асоціацію» фінансується Європейським Союзом та Міжнародним фондом «Відродження». Його виконують громадська організація «ДІКСІ ГРУП», громадянська мережа «ОПОРА», всеукраїнська громадська організація «Енергетична Асоціація України», ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» та асоціація «Європейсько-українське енергетичне агентство». Проект моніторить втілення Угоди про асоціацію в частині енергетики, сприяє діалогу для належної імплементації європейських реформ, у тому числі через експертів з громадського сектору, а також інформує суспільство про хід реформування в енергетиці та довкіллі, значення та потенційні вигоди цих змін. Проект триває з травня 2016 року до грудня 2019 року.

__________________

 

Training for journalists "How to understand energy and environment sectors?"

 

On November 29, 2019, EU and UNDP experts in cooperation with national economic journalists will hold a training on basics of journalism in the energy and environment sectors. Participants of the training will learn how to cover events in these sectors, understand and use terminology, navigate legislation, find necessary information.

This training is organized by the EU and International Renaissance Foundation project “Enhancing impact of civil society in monitoring and policy dialogue on energy and related sectors’ reforms in line with the Association Agreement implementation” jointly with the UNDP projects "Effective Decisions on Cooperation Development for Sustainable Development Goals (SDGs)", "Support to the Parliament of Ukraine on sustainable energy and environment" supported by the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, and Sweden.

 

Media representatives are warmly invited to attend

 

What?

 

When?

 

Where?

 

Participants:

Training for journalists "How to understand energy and environment sectors?"

 

November 29, from 8:30 until 19:00. Programme

 

Kyiv, 31V1 Pushkinska St

 • Johannes Baur, Head of Operations Section Economic Cooperation, Energy, Infrastructure and Environment, EU Delegation to Ukraine
 • Svitlana Golikova, expert of the Energy Reforms Coalition
 • Illya Polulyakh, expert of the Energy Reforms Coalition
 • Roman Nitsovych, research director of NGO “DIXI GROUP”
 • Nataliya Andrusevych, head of the Board of the Resource and Analytical Center "Society and Environment"
 • Tetyana Boiko, coordinator of energy programmes of the Civil Network “OPORA”
 • Viktoriia Yashkina, UNDP project expert
 • Viktoriia Ilchenko, editor of the Ukrainian Energy news department, ex-correspondent of Delo.ua, laureate of the PRESSZVANIE contest in “Energy Sector” nomination, winner of the UN Delegation to Ukraine competition for journalists “Publications for Change. Ukraine on the path to sustainable development”
 • Svitlana Dolinchuk, editor of the Oil and Gas sector of Mind.UA, ex-correspondent of the Forbes / Forbes Ukraine project
 • Olga Vesnyanka, media trainer, journalist, laureate of journalist competitions on sustainable development and climate change

According to the training results, participants will receive certificates.

Those wishing to participate are kindly invited to complete the application form by November 26, 2019. Participation is free of charge for 30 participants selected on a competitive basis. Participants from other regions will be provided with compensation of travel costs to Kyiv. The organizers will send results of the selection by November 27, 2019 (inclusive).

 

For more information please contact Victoriya Torop via e-mail: v.torop@dixigroup.org or tel: +380 (68) 990 33 05.

 

Background information: The project “Enhancing impact of civil society in monitoring and policy dialogue on energy and related sectors’ reforms in line with the Association Agreement implementation” is funded by the EU and the International Renaissance Foundation. It is implemented by the NGO “DIXI GROUP” together with project partners, the Civil Network “OPORA”, the All-Ukrainian NGO “Energy Association of Ukraine”, the Resource & Analysis Center “Society and Environment”, and the Association “European-Ukrainian Energy Agency”. The Project monitors implementation of the energy provisions of the Association Agreement, facilitates public dialogue for proper implementation of the European energy and environmental reforms, including through public sector experts, and informs the Ukrainian society about the progress, meaning and potential benefits of European reforms in energy and related sectors. The project duration is from May 2016 to December 2019.

Редакторські розділи: