Delegation of the European Union to China

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'nin Avrupa ve Dünya İdam Cezasına Karşı Eylem Günü Ortak Bildirisi, 10 Ekim 2018

Bruxelles, 09/10/2018 - 12:08, UNIQUE ID: 181009_16
Statements by the Spokesperson

Avrupa ve Dünya İdam Cezasına Karşı Eylem Gününde, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği hiçbir koşul ve durum karşısında idam cezasına taviz verilmeyeceğinin altını çiziyor.

İdam cezası insan onuruna hakarettir. İdam, zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı bir muameledir ve yaşama hakkına aykırıdır. İdam cezasının caydırıcılığı yoktur ve yargı hatalarını geri döndürülemez hale getirir.

Tüm AB ve Avrupa Konseyi Üye Devletleri, idam cezasını kaldırmıştır. İdam cezasının kanunlardan ve uygulamadan kaldırılması Avrupa Konseyi'ne katılım için bir önkoşulken, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ve 13 No'lu protokolleri ve Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'nde de idam cezasının tüm haller için kaldırılması büyük önem taşır.  Henüz onaylamamış olan Avrupa ülkelerini bu kararı onaylamaya çağırıyoruz.

Ayrıca, Avrupa sınırları içinde hala idam cezasını uygulayan tek ülke olan Belarus'taki yetkililere, ülkeyi Avrupa standartlarına uygun hale getirme yönünde kararlı bir adım olacak bir moratoryum uygulamaları konusundaki çağrımızı yineliyoruz.

Avrupa Konseyi ve AB, idam cezasının kaldırılması için küresel düzeydeki çalışmalarına devam edecektir. BM Genel Kurulu'nun idam cezasının uygulanmasıyla ilgili moratoryum hakkında vereceği kararı destekleyeceğiz. Ayrıca, AB ile Belçika, Şubat 2019'un sonunda gerçekleşecek 7. İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresi'ne Brüksel'de ev sahipliği yapacak.

Avrupa Konseyi ve AB, konuyla ilgili bir moratoryumun yürürlüğe girmesini beklerken, idam cezası uygulamalarını sürdüren ülkeleri idam cezalarını hapis cezasına çevirmeye ve her durumda, tutukluluk koşullarının insanlık onuruna zarar vermemesini sağlamaya çağırmaktadır. Uluslararası hukuk uyarınca, bu ülkeler reşit olmayanları, hamile kadınları ve ruh sağlığı bozuk ya da zihinsel engelli kişileri infaz edemezler. Ayrıca, ekonomik suçlardan hüküm giymiş kişiler, evlilik içi tecavüz gibi ciddi suçların mağdurları ve gerçekten nefsi müdafaa amaçlı eylemler sonucu dolaylı olarak birinin ölümüne neden olanlar idam cezasına çarptırılamaz. Üye Devletler, karşılıklı hukuk desteği veya diğer işbirliği yöntemleriyle, uyuşturucu suçlarının idamla cezalandırılabileceği ülkelerdeki uyuşturucu politikalarını desteklemekten kaçınmalıdır.

Üye Devletler, üçüncü ülkeler tarafından uygulanacak idam cezalarında dolaylı da olsa rol almamak için etkili önlemler almaya devam etmelidir. Bunun için örneğin, idam cezasıyla sonuçlanabilecek mal ticaretlerini önleyici tedbirler benimseyebilirler. Bu bağlamda, Avrupa Konseyi ve AB “idam cezası ve işkence için kullanılan malların ticaretini sona erdirmek için Küresel İttifak”ını tanıtmaya devam edecektir.

Languages:
İlgili Bölümler: